MSV '19 en vv Montfoort gaan samen?

Commissies hard aan het werk Vanaf december zijn de afzonderlijke commissies aan de slag om ieder hun eigen taken uit te voeren en vragen te beantwoorden, die leiden tot de input van het uiteindelijke fusieplan. Na de kick-off bijeenkomst in november en het “groene licht” van de financiële experts die naar de boekhoudingen hebben gekeken, zijn de volgende commissies aan de slag gegaan:

- Financiën, fiscaliteiten en juridische zaken

- Voetbaltechnische zaken

- Sponsoring, PR en communicatie

- Cultuur, jeugd, activiteiten, vrijwilligerszaken

- Faciliteiten

 

Op 23 januari kwamen deze commissies opnieuw gezamenlijk bij elkaar. Na alle inspanningen die al geleverd zijn, was dit een mooi moment om de betrokkenen te voorzien van nieuwe inspiratie. Naast een nieuwe benadering van het eigen onderwerp, mochten alle commissies ook over en weer met elkaar meedenken, op zoek naar de ideale toekomstige club in Montfoort.

Hete hangijzers

Elke fusie leidt tot ‘hete hangijzers’, lastige beslissingen of keuzes, die intensieve aandacht vergen van de Fusiecommissie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderwerp selectievoetbal. Welke oplossing kan worden gevonden bij het samenvoegen van een 1e klasser zaterdag en 3e klasser zondag? De commissie voetbaltechnische zaken is druk bezig met het aanleveren van input. Ook binnen andere commissies zullen nog wel lastige afwegingen tevoorschijn komen. Uiteindelijk zal de Fusiecommissie een compleet plan opleveren, waarin ook alle lastige onderdelen een plekje krijgen. De commissies leveren uiterlijk 1 maart, zo mogelijk eerder, al hun informatie in bij de Fusiecommissie. De planning ligt nog op schema. In februari komt de Fusiecommissie weer bij elkaar. Daarna volgt de volgende update. Bron MSV '19