· 

REMINDER: Deel je nieuws....heb je nieuws? Stuur in...

Heb je wat te vertellen als bestuurder, trainer, begeleider, HJO 'er, TJC 'er, Praktijkbegeleider, Docent, jeugdcommissie.....er gebeurt veel binnen verenigingen....we interviewen graag......

 

En we publiceren het....met jouw goedkeuring.... Heb je nieuws of liever nog een mening over de volgende onderwerpen......

* (sport)voeding

* Vrijwilligersbeleid

* Maatschappelijke rol van sport in de samenleving

* Gezonde leefstijl --> Welke normen zijn er?

* Aangepast sporten

* Sportbeleid bij gemeentes

* Ledenwerving & Behoud

* Sport als doel of als middel?

* Topsport --> NOC*NSF of sportbonden 

*Trainers en kader Opleidingen(ontwikkeling)

* Bonden en hun beleid

* Voetbal en andere scholen

* Beleid binnen je vereniging?

* Welzijn van kinderen in de sport

* Rol van de ouders

* Kaderwerving en behoud Meldt het en stuur op via onderstaande link: