Niet meer inschrijven voor Categorie A? Geef dit voor 1 mei door

Stoppen met het standaardelftal op zaterdag of zondag? Stoppen met een ander (reserve-)elftal uitkomend in de categorie A? Of overstappen van het zondag- naar het zaterdagvoetbal of andersom? Geef dit dan vóór 1 mei per e-mail door aan de afdeling competitie van het district waar jouw vereniging onder valt. Bij de indeling voor een nieuw seizoen wordt bij de teams die behoren tot categorie A gekeken naar de indeling van het seizoen dat hieraan vooraf is gegaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gevolgen van promotie en degradatie. Zo wordt een team dat is gepromoveerd een klasse hoger ingedeeld en een team dat is gedegradeerd een klasse lager ingedeeld.

Lees verder per district bij de KNVB