Een kaveltje voor de toekomst voor vv Almkerk: vol inzetten op de jeugd

Wens?

Het bestuur van v.v. Almkerk gaat vol inzetten op de eigen jeugd. De komende jaren zal het nieuwe jeugdbeleid verder vorm gaan krijgen. Daarnaast wordt er naar gestreefd om, middels uiteenlopende faciliteiten, het voetbalcomplex dusdanig in te richten dat de jeugd zich er nog meer thuis voelt. Zo is er al lange tijd de wens om een voetbalkooi te realiseren. In het voorjaar staat de realisatie hiervan ook daadwerkelijk gepland. Tussen het hoofdveld en het E-veld is hiervoor een mooie ruimte beschikbaar. Na de aanleg is het ook de bedoeling om de voetbalkooi van verlichting te voorzien. Prachtige plannen natuurlijk, maar er hangt uiteraard wel een prijskaartje aan. Eric van Wijk van de Groene Mat (www.degroenemat.com) stelt de nodige materialen beschikbaar en zorgt voor een strakke uitvoering, geholpen door een aantal vrijwilligers van de vereniging. Om echter het laatste zetje te geven, is nog wat geld noodzakelijk. 

 

Wat is het idee?

De toekomstige voetbalkooi is verdeeld in kaveltjes en daarvan kan men voor € 10 ‘eigenaar’ worden. Als ‘eigenaar’ van een kaveltje te bepalen welke naam er straks langs de voetbalkooi zichtbaar zal zijn. Zo kunt u dus als vader/moeder of opa/oma de namen van (klein)kinderen laten vereeuwigen op het mooiste voetbalcomplex in de regio. Ook de kinderen in de ploegen JO7 t/m JO13 kunnen op zoek naar sponsors in de omgeving voor een uniek stukje kavel. Daarnaast is uiteraard iedereen in de gelegenheid om een kaveltje aan te schaffen en dus te bepalen welke naam straks zichtbaar zal zijn. Bron vv Almkerk