Wet arbeidsmarkt in balans; nieuwe regelgeving voor contracten in het amateurvoetbal

In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet uitgesproken dat het de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd kleiner gaat maken. Dit houdt concreet in dat de zogenoemde ketenbepaling wordt verruimd van twee naar drie jaar. De tussenperiode van tijdelijk contract naar tijdelijk contract van 6 maanden blijft in principe gehandhaafd. Daarmee gaat de huidige Wet Werk en Zekerheid op de schop en gaat deze verder als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De huidige regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben ingrijpende gevolgen voor arbeidscontracten in het amateurvoetbal. Zo moeten clubs na twee jaar een vast contract geven aan werknemers en hebben werknemers vanaf twee jaar recht op transitievergoeding. Dit terwijl deze personen veelal hun werk bij de vereniging als bijbaan zien en een vast dienstverband niet gewenst is. Om hier onderuit te komen moeten werknemers zes maanden uit dienst. Iets dat in de praktijk voor onwenselijke situaties zorgt voor zowel werkgever als werknemer. Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid was die periode drie maanden en konden clubs de zomerstop gebruiken om die periode te overbruggen. Lees verder op KNVB.nl