Leden stemmen over fusie DOSR en WVC

Vrijdag 5 juli was de informatie avond over de samenwerking tussen de voetbalburen DOSR en WVC. Deze avond was voor alle leden en andere betrokkenen, zoals vrijwilligers en sponsors. Om iedereen dezelfde informatie te geven is ervoor gekozen de avond voor beide verenigingen tegelijk te houden. De Alkeburcht bleek een geschikte locatie. De zes werkgroepen presenteerden hun grondig uitgevoerde onderzoek en de resultaten daarvan aan alle belangstellenden. In december 2018 startten beide clubs een onderzoek naar samenwerking. Het afgelopen half jaar zijn zes werkgroepen, bestaande uit een mix van WVC en DOSR leden hier enthousiast en voortvarend mee aan de slag gegaan. Dit onder begeleiding van een stuurgroep, die ook het voortraject van anderhalf jaar uitstippelde. Twee weken geleden werden de resultaten van het onderzoek aan beide hoofdbesturen gepresenteerd. Vanavond was het de beurt aan de leden. De zes werkgroepen: voetbaltechnische zaken, verenigingscultuur, communicatie, accommodatie, financiën en vrijwilligersbeleid presenteerden elk hun onderzoek. Allereerst bleken de voetbalburen nog meer overeen te komen dan vooraf verwacht. Daarnaast biedt samenwerking veel voordelen, zoals het iedereen kunnen laten voetballen op haar/zijn eigen niveau en samen een hoger niveau kunnen bereiken. Ook de financiële positie van de verenigingen is op dit moment gezond. De werkgroep financiën ziet mogelijkheden deze in geval van samenwerking verder te verbeteren. Dit is wel afhankelijk van investeringen die mogelijk in de toekomst gedaan moeten worden. Tenslotte kwam de accommodatie aan bod. De werkgroep accommodatie gaf aan dat in geval van samenwerking de voorkeur uit gaat naar een gezamenlijk gebouw. Dit kan met tijdelijke oplossingen op korte termijn gerealiseerd worden. De uiteindelijke wens is om in geval van fusie een nieuwe, duurzame, accommodatie te kunnen betrekken. Op basis van het onderzoek bracht de stuurgroep een advies uit aan de beide hoofdbesturen. Ze adviseerden om de leden een fusie voor te leggen. Dit advies werd door beide besturen overgenomen. Bij de start van het nieuwe voetbalseizoen zullen beide clubs daarom een BALV (buitengewone algemene leden vergadering) houden. Dit zal waarschijnlijk zijn op maandag 2 september. Dan mogen de leden stemmen over een fusie. Mochten de leden van beide clubs hiermee instemmen, dan is minimaal een voetbalseizoen nodig om dit te realiseren. Getracht zal worden de fusie dan per seizoen 2020-2021 rond te hebben. Het woord is op 2 september aan de leden. Bron DOSR