Geld verdienen is ook een hobby...Meer bijscholing vereist voor nieuwe trainerslicentie

Vanaf 1 juli 2019 zijn er wijzigingen doorgevoerd rond de trainerslicentie. Vanaf heden is de licentie drie jaar geldig en is het minimaal aantal te behalen licentiepunten voor verlenging vastgesteld op vijftien. Daarmee volgt de KNVB de bestaande richtlijnen van de UEFA. De eerdere termijn van vijf jaar en het vereiste puntenaantal van twaalf punten komt daarmee te vervallen. Een reeds verstrekte trainerslicentie, met een geldigheid van vijf jaar, blijft uiteraard geldig tot de gegeven einddatum. Om aflopende licenties te kunnen verlengen dienen minimaal vijftien licentiepunten te worden overlegd. Uitzondering hierop zijn de trainerslicenties die vóór 1 januari 2020 aflopen. Als overgangsfase naar de nieuwe puntenregeling, kunnen deze licenties nog worden verlengd op basis van twaalf licentiepunten. Bron KNVB