VV Gorecht is overlast van hangjongeren op sportpark spuugzat

De jeugdige daders hebben ook vernielingen aangericht bij v.v. Glimmen. In de persberichten zullen leden en ouders van jeugdleden hierover gelezen en gehoord hebben. Niet alleen het zinloos kapot maken van onze spullen, maar ook het drank- en drugsgebruik van deze jongeren baart zorgen. Langs deze weg wil het bestuur leden en ouders informeren over de stand van zaken en de aanpak in samenwerking met derden. Het bestuur heeft medio februari contact gehad met de pers en met gemeente en politie. Gevolg hiervan is dat de problematiek bij iedereen nu bekend is. Het eerste traject is opsporing via extra surveillance met als doel de jeugdigen aan te spreken en contact met hun ouders op te nemen, zodat in huiselijke kring het gesprek hierover kan plaatsvinden. Afgesproken met de wijkagent is, dat (kader-)leden van de club niet (meer) zelf jeugd gaat wegsturen maar direct de politie belt. Een tweede traject is het contact dat is gelegd met WIJ Haren om jongerenwerk in te zetten als het opsporingsdeel is afgerond. Het gaat per slot om jeugd met zorgelijk gedrag mede door het middelengebruik. Alle acties zijn direct per mail gedeeld met v.v. Glimmen, omdat die vereniging ook behoorlijk geteisterd wordt door vernielingen en het mogelijk om dezelfde groep gaat. Op het eerste sportparkoverleg met de nieuwe gemeente Groningen op 21 maart a.s. zal de wijkagent aanwezig zijn om ervaringen en acties uit te wisselen met alle gebruikers van De Koepel. Brom vv Gorecht