Veel amateurtrainers hebben geen idee wat ze met een groep moeten

Veel amateurtrainers in ons land vinden het lastig om met onaangepast gedrag van sporters en ouders om te gaan. Ze weten vaak niet hoe ze verbaal geweld van hun pupillen én hun ouders moeten aanpakken. Daarnaast weten sommige coaches niet eens hoe je een goede training moet uitvoeren.

Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend coaches van verschillende sporten. Bijna de helft (44 procent) geeft aan dat meer begeleiding vanuit hun sportvereniging hard nodig is. ,,De uitkomst van het onderzoek vinden we ernstig, maar niet verrassend. We weten dat er onder amateurtrainers behoefte is aan meer begeleiding. Clubs doen er dan ook verstandig aan daar vol op in te zetten. Dat kost tijd en energie, maar wij zijn ervan overtuigd dat coaching van de coaches zich uitbetaalt. Ze zullen langer en minder onzeker voor de groep staan, het verloop wordt minder", zegt Jens van der Kerk, projectleider bij het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK). Dit is een initiatief van NOC*NSF en de sportbonden. In opdracht van VSK is de enquête afgelopen zomer uitgezet. Lees verder in het AD