Hoe ga je om met pesten?

Heeft het zin om een kind dat gepest wordt weerbaar te maken? Moet je de ouders aanspreken of niet? En wat is het verschil tussen 'gewoon pesten' en cyberpesten? Pesten is een groepsprobleem. Daarom moet het probleem met de groep worden aangepakt, liever dan proberen het gepeste kind weerbaarder te maken want dat is eigenlijk een klap in zijn gezicht. Het volgen van een sociale vaardigheidstraining is alleen maar zinvol als het kind al jarenlang gepest wordt, of een psychiatrisch probleem heeft, en daardoor bepaalde sociale vaardigheden mist. Bovendien: als er aan het pestgedrag van de pesters en het toekijken door de rest van de klas (de zwijgende middengroep) niets wordt gedaan, is een sociale vaardigheidstraining water naar de zee dragen. Eerst de zwijgende middengroep mobiliseren en dan de pester aanpakken is een betere oplossing. De zwijgende middengroep mobiliseer je door onderling regels af te spreken, waardoor spelers en trainer de pester de wacht kunnen aanzeggen. Ze moeten duidelijk stelling nemen tegen pesten en pesters.