Een open brief. Lukt het werven via internet? Graag reacties

Beste leden, familie hiervan of andere betrokkenen, Het verhaal van de weggevallen subsidies in de afgelopen paar jaar is jullie welbekend. De club zal in de toekomst haar eigen (sport)broek omhoog dienen te houden. Het bestuur van onze club en enkele leden hebben de afgelopen maanden diverse dingen georganiseerd om de vereniging financieel te ondersteunen. Zo was er een Nintendo toernooi, een 35+ toernooi, een sponsorloop van de jeugdleden. Zaterdag stond de klus-dag bij de club op het programma. Tot mijn verbazing en ontsteltenis was de opkomst bedroevend. Naast het bestuur waren er zeggen en schrijven 2 leden om de diverse klussen die gedaan moeten worden aan te pakken.

 

Ik ben mij er terdege van bewust dat het qua planning wellicht niet de meest geschikte dag was om te klussen, maar het zelf uitvoeren van diverse werkzaamheden is financieel broodnodig voor het bestaan van de vereniging. Door zelf wat werkzaamheden uit te voeren, kan de contributie laag blijven ten opzichte van andere verenigingen, blijft het biertje in de kantine betaalbaar en kan iedereen optimaal gebruik maken van de accommodatie.

 

Daarmee kom ik meteen tot wat ik eigenlijk duidelijk wil maken. Het organiseren van diverse activiteiten en het zelf uitvoeren van werkzaamheden worden uiteindelijk georganiseerd met maar één hoofddoel, de voetbalvereniging financieel onafhankelijk en schuldenvrij houden door middel van verdiensten uit een evenement of besparing op de uitgaven.

 

Dit lukt ons alleen met de hulp vanuit diezelfde voetbalvereniging. Want het is heel simpel, zonder vrijwilligers voor allerlei soorten werkzaamheden & sponsoren die een band hebben met de club zou de club niet kunnen bestaan.

 

Maar gelukkig, die zijn er ook! We hebben heel veel waardering voor een ieder die ons met wat dan ook wil helpen en bijstaan, iedereen naar eigen kunnen en willen. Maar er zijn meer vrijwilligers nodig om de club te laten voortbestaan. Dus wij zijn al heel blij met een ochtend of middag bardienst, het organiseren van een Nintendo toernooi, een zeskamp of voetbaltoernooi, een middagje schoonmaken van de accommodatie, helpen bij schilderswerkzaamheden, etc etc.

 

Het gaat mij wel aan het hart, als ik hoor dat leden vinden ‘dat wij het zelf maar moeten regelen’, of ‘dat is toch niet mijn zaak’ of ‘ik betaal toch contributie’ roepen. Dat is het namelijk stiekem wel een beetje. Het financiële aspect heb ik al uitgelegd, maar ook de bereidwilligheid en saamhorigheid zijn ontzettend belangrijk voor een vereniging. De vereniging is namelijk van ons allemaal, dus moeten we ook allemaal ons steentje bijdragen.

 

Het bestuur is trots op het feit dat we altijd op vrijwilligers kunnen rekenen, ook al zijn het vaak dezelfde mensen. Ik hoop dat wij nog jarenlang een beroep op hen kunnen blijven doen.

 

Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend, dat hoeft het ook niet te zijn. De een heeft nu eenmaal minder tijd en mogelijkheden dan de ander. Maar op zijn tijd een keer de handen uit de mouwen steken is toch niet te veel gevraagd?