Het rommelt bij voetbalclub SGS Amsterdam...de boeken kloppen niet

Ouders van jeugdleden en jeugdtrainers leeft in onmin met het bestuur van voetbalvereniging SGS Amsterdam. Twee kaderleden, Niek en Jasmijn, hebben inmiddels het veld moeten ruimen. Zij merkten dat het financieel niet op orde was en trokken flink aan de bel, maar zijn daarin te ver gegaan, vindt bestuurslid Rene Janszen. 'Kritiek hebben mag, maar zij betichten de voorzitter van ontvreemding en doen andere ongefundeerde beschuldigingen.'

 

Niek mag inmiddels niet meer op het SGS-terrein komen. Een straffe maatregel, maar volgens Janszen had de club eerder aangegeven dat de laster campagne gestaakt moest worden'. Janszen zegt dat de club voor de toegangsontzegging overleg heeft gehad met justitie. 

 

Er is  aangifte gedaan van verduistering van geld en smaad. In hoeverre er nog verder acties worden genomen valt nog te bezien.

 

'Ik geloof niet dat iemand geld steelt, ook niet door het bestuur, maar ik wil wel weten wat er in kas is en wat er met het geld gebeurt. Er werd heel veel gerotzooid. Het bestuur heeft nooit inzicht of uitleg gegeven. Maar elk lid wil toch graag weten wat er met hun contributie is gebeurd?

 

De warboel is compleet, geld is op,althans niet terug te vinden in de boeken en zal er een extern onderzoek moeten volgen. Er ontbrak een degelijke financiële begroting, er was geen kascontrole en inkomsten en uitgaven liepen via een rekening van de van de voorzitter, maar ook als penningmeester fungeerde.

Er is geen visie, geen beleid, er is om de club goed te runnen is er helemaal niets. Verkeerde mensen op de verkeerde plek. Dit is echt gebeurd maar de namen zijn verzonnen.

 

VRAAG:

Wie herkent dit? Komt dit voor jou vereniging? Dit verhaal is opgeschreven omdat je nog veel misstanden tegenkomt in de amateursport.