Nieuwe voorzitter bij N.I.V.O. Sparta. Oud voorzitter blijf betrokken bij coördinator van het dames/ meisjes voetbal

De komende periode moeten er een aantal begrotingstechnische (zowel beleidsmatige en strategische) beslissingen genomen worden, die in een periode van overdracht van voorzitterschap bij leden kunnen leiden tot misverstand bij welk loket ze moeten zijn. Dat Bert Wernke in het najaar tijdens de ALV als voorzitter zou stoppen stond al vast, maar in goed overleg is besloten dat Bert zijn functie per direct aan Hans van den Bighelaar zal overdragen en alleen waar nodig Hans nog op diens verzoek ondersteunt. De formele benoeming en het afscheid zal natuurlijk tijdens de ALV plaatsvinden, datum en tijdstip volgen later, maar omdat we informeel geen bezwaren hebben gehoord, lijkt dit ons voor nu het beste en duidelijkste voor de vereniging. Zoals bekend blijft Bert zeker nadrukkelijk betrokken bij de Businessclub en natuurlijk als coördinator van het dames/ meisjes voetbal bij N.I.V.O.-Sparta. Bron N.I.V.O. Sparta