· 

Nieuwe leden gaan verplicht op gesprek bij VV Heerenveen

Elk nieuw lid van VV Heerenveen wordt voortaan uitgenodigd voor een verplicht kennismakingsgesprek. Dit moet betrokkenheid vergroten en asociaal gedrag verminderen.

 

Voornaamste reden om de maatregel in te voeren is het vrijwilligerstekort, een probleem waarmee bijna elke vereniging worstelt. In 2015 besloot VV Heerenveen al tot het invoeren van een vrijwilligersbijdrage van 50 euro als er niet tien uren aan vrijwilligerswerk werd verricht. Omdat dit niet tot verbetering heeft geleid, is het beleid aangescherpt.

 

Met als uitgangspunt ‘iedereen draagt een steentje bij’ wordt tijdens het kennismakingsgesprek gevraagd wat iemand kan betekenen voor de club. Elke speler is verplicht minstens vijf uur per seizoen vrijwilligerswerk te doen, voor pupillen geldt de verplichting voor hun ouders. Een lid dat zich niet aanmeldt voor een klus, gaat akkoord met een incasso van 100 euro. Lees verder in Leeuwarder crt.