Sportmix voor kinderen met autisme

In oktober start Corine Visser in samenwerking Sportpunt Houten weer een reeks van 25 lessen van de Sportmix voor kinderen met autisme. Corine Visser is vakleerkracht en orthopedagoog en nam het initiatief voor dit sportaanbod. Lekker bewegen en sporten op school of op de sportclub is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vinden dit vaak niet leuk. Zij hebben behoefte aan structuur en voorspelbaarheid. De meeste sportactiviteiten zijn alles behalve gestructureerd en voorspelbaar. Vanwege de problemen in de alledaagse communicatie met leeftijdgenoten en overprikkeling, onthouden kinderen met autisme zich sneller van fysieke activiteiten. Dit heeft consequenties voor de motorische ontwikkeling, de eigen gezondheid en participatie in de maatschappij. Toch geven kinderen met autisme aan behoefte te hebben aan sportactiviteiten. Met duidelijke regels en in een gestructureerde en veilige omgeving kan een kind met autisme goed aanhaken op de sportclub en in de gymles. De belangrijkste voorwaarde van een positieve bijdrage door sport is plezier. Kinderen moeten weer het plezier in bewegen en sport (terug)krijgen. Vaste structuren binnen activiteiten, niet te veel regels, herhaling en rust tussendoor is waar deze kinderen behoefte aan hebben. Dat probeert Corine Visser tijdens de sportmix lessen te realiseren voor de kinderen.

Bron Sportpunt Houten