SV Geuldal: via fusie naar één nieuw sportpark

“Voer een inventariserend onderzoek uit naar de haalbaarheid van het realiseren van een nieuw sportcomplex voor de voetbalclub SV Geuldal, waarbij meerdere locaties worden onderzocht”. Dit moet wat het Huis voor de Sport Limburg betreft de opdracht worden voor een door het Huis in te stellen onderzoek. Het Huis kan dit onderzoek in zes maanden afronden voor een bedrag van afgerond € 10.700,-.

 

Is er draagvlak? In het onderzoek is ook begrepen het polsen van draagvlak bij bewoners in de omgeving van de nieuw beoogde locatie. En van het zoeken naar mogelijkheden voor het gebruik van de vrijkomende bestaande twee sportcomplexen van SV Geuldal.

Bron TV Valkenburg