Vervolg voetbaloverleg Zuidoost en omstreken!

Voetbal wordt in Zuidoost op diverse manieren aangeboden. Via diverse sportstimuleringsprogramma's worden bewoners verleid om structureel te gaan sporten en bewegen. Voetbal is daar een belangrijk onderdeel van. Hieronder staan een aantal programma's vermeld waar o.a. voetbal een onderdeel van uitmaakt. 

 

De kennismakingslessen (KML) op de basisscholen worden georganiseerd om kinderen enthousiast te maken voor een bepaalde tak van sport. Doel is om deze kinderen uiteindelijk een NaSchoolseActiviteit (NSA) te laten volgen. Een traject duurt meestal 10 weken om die kinderen daarna te verwijzen naar de voetbalaanbieders. Voor Voortgezet onderwijs zijn er de Topscore activiteiten die uitmonden in toernooien. Denk daarbij o.a. aan WK Meidenvoetbal en de Amsterdamse kampioenschappen. Daarnaast is er ook nog het "schoolvoetbaltoernooi" en Sportbuurtwerk.

 

Het Shared Service Center is het centrale punt voor sport in Zuidoost dat zowel sportaanbieders ondersteunt alsook bewoners uit Zuidoost die informatie willen over sport.

 

In 2018 is een Talentdag georganiseerd samen het NOC*NSF. 79 leerlingen van alle VO scholen uit Zuidoost hebben meegedaan aan een test circuit. Zeven talentcoaches van sportbonden waren aanwezig en hebben gescout. 30 deelnemers zijn geselecteerd door de atletiekunie voor een vervolg traject. Voetbal maakte geen onderdeel uit van deze talentdag.

 

De Nationale Sportweek komt er aan en Zuidoost heeft een zeer mooi programma. Aanwezigen hebben de krant ‘Bijlmer en Meer’ uitgereikt gekregen waarin overzichtelijk het aanbod vermeld staat. Het EK 2020 wordt onder andere in Zuidoost afgewerkt. Vraag aan de clubs om zelf ook hiermee aan de slag te gaan omdat het een mooie kans is voor nieuwe leden.

 

In de zomer van 2019 is een Beachsoccer toernooi georganiseerd op het Anton de Komplein. Op het Bijlmersportpark (naast de atletiekbaan) ligt een beachveld die gebruikt kan worden voor beachsoccer.

 

In Bijlmer Oost is een wijksportverenigingen gestart. In 2019 zal er nog een Wijksportvereniging starten op het Bijlmer Sportpark en in Holendrecht. Voetbal kan hier ook onderdeel van uitmaken. Voetbalaanbieders die hierbij willen aansluiten kunnen zich melden bij het sportloket Zuidoost via: zuidoostbeweegt@amsterdam.nl

 

Rol KNVB in ondersteuning in Amsterdam

De KNVB innoveert en gaat verenigingen meer op maat bedienen. Gebleken is dat verenigingen veel meer hulp nodig hebben op gebieden als : Verenigingsbeleid, Jeugdbeleid, Jeugdvoetbalbeleid en Kaderbeleid. In Amsterdam zullen Flip de Bruin en Aart Korenhoff modules verzorgen die deze thema’s bespreken. Verder is de verenigingsadviseur in beeld om de verenigingen te ondersteunen om de randvoorwaarden voor elkaar te krijgen. Aanwezigen worden uitgenodigd voor Maandag 28 Oktober (bij de Volewijckers) waar de 1e bijeenkomst zal plaatsvinden.

 

Club Kader Coach (CkC) Het clubkadercoach traject is geen cursus maar een verenigingstraject. Op dit moment is het nog een pilot vanuit de sportbonden i.s.m. gemeenten. Doel is om verenigingen te helpen zelf kader op te leiden (intern). Meer informatie hierover kan verkregen worden bij de KNVB.

 

Informatie over sportopleidingen van de KNVB is te vinden via: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen