WEDSTRIJD GESTAAKT; DIT IS DE PROCEDURE

De meeste voetbalwedstrijden worden in één keer in z’n geheel gespeeld. In enkele gevallen gebeurt het dat de wedstrijd tussentijds gestaakt wordt. Soms vanwege weersomstandigheden of een ongeval, maar in bepaalde situaties ook vanwege andere voorvallen. De procedure bij dergelijke voorvallen wordt hieronder beschreven. Zowel de scheidsrechter als de thuis- en uitspelende vereniging is verplicht om binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum te rapporteren over het staken dan wel niet uitspelen van een wedstrijd. Lees verder bij de KNVB