Voorschriften voor externe scouting

Het uitgangspunt van de KNVB is dat elke jeugdvoetballer in een veilige omgeving met veel plezier nog beter kan leren voetballen. De jeugdvoetballer en de ouders hebben een vrije keuze om te beslissen bij welke vereniging de jeugdvoetballer het beste tot zijn recht komt. De praktijk wijst uit dat een mogelijke andere vereniging en de voetballer elkaar kunnen vinden in een gedeelde ambitie.

 

Voor dit traject van 'externe scouting', dat start vanaf het moment van volgen door middel van scouting tot aan het al dan niet wisselen van vereniging door een jeugdvoetballer, gelden er een bindend bestuursbesluit die rechtdoen aan de belangen van alle betrokken partijen. Bij de communicatie die hierbij moet ontstaan, staat het belang van de jeugdvoetballer in kwestie en de onderlinge relatie tussen beide verenigingen te allen tijde centraal. Bovendien wordt bij externe scouting algemeen erkend dat alle partijen bij uitstek baat hebben bij een transparant proces. Lees verder bij KNVB