BESLUITEN PROMOTIE EN DEGRADATIE SCHEIDSRECHTERS BESCHIKBAAR

p basis van de groepsaantallen per 1 oktober 2019 is het promotie-/degradatiemodel voor het seizoen 2019/’20 vastgesteld. Indien er (grote) wijzigingen plaatsvinden in de groepsaantallen gedurende het huidige seizoen, kan het P/D-model bijgesteld worden. Bij het vaststellen van de aantallen is rekening gehouden met het aantal beschikbare wedstrijden per speelronde voor de desbetreffende groep.

 

Meer informatie over de bepalingen bij promotie/degradatie is terug te vinden in het handboek arbitrage veldvoetbal AV 2019/'20, hoofdstuk 5.

Lees verder bij KNVB