MIJN TRAINERSLICENTIE GEEFT INZICHT IN DIPLOMA’S, BIJSCHOLINGEN EN PUNTEN

Ben jij in het bezit van een trainerslicentie? Dan kun je vanaf nu online de status hiervan zien op Mijn Trainerslicentie.

 

Hier staat een digitaal overzicht van jouw behaalde trainersdiploma’s, de door jou gevolgde bijscholingen en het aantal behaalde en nog te behalen licentiepunten.

 

Log in Mijn Trainerslicentie

 

Een trainerslicentie is vanaf 1 juli 2019 drie jaar geldig en het minimaal aantal te behalen licentiepunten voor verlenging is vastgesteld op vijftien. De eerdere termijn van vijf jaar en het vereiste puntenaantal van twaalf punten zijn daarmee komen te vervallen.

 

Een eerder verstrekte trainerslicentie, met een geldigheid van vijf jaar, blijft uiteraard geldig tot de gegeven einddatum. Om aflopende licenties te kunnen verlengen, moeten dus minimaal vijftien licentiepunten worden overlegd. Een uitzondering hierop zijn de trainerslicenties die voor 1 januari 2020 aflopen. Als overgangsfase naar de nieuwe puntenregeling kunnen deze licenties nog worden verlengd op basis van twaalf licentiepunten. Bron KNVB