VERSLAG NAJAARSVERGADERING LEDENRAAD AMATEURVOETBAL

De ledenraadsleden van het amateurvoetbal zijn zaterdagochtend bijeengekomen voor de najaarsvergadering in Zeist. Er is onder andere gesproken over het optimaliseren van de voetbalpiramide en de competitiestructuur jeugdvoetbal , en over het bestemmen van het positief financieel resultaat. Albert van Wijk is herbenoemd als lid van de raad van toezicht amateurvoetbal.

 

Aanvalsplan tegen racisme in het voetbal

Bij de opening van de vergadering is eerst stilgestaan bij het gezamenlijk aanvalsplan dat op 31 januari gereed moet zijn om racisme in het voetbal te bestrijden.

Lees verder bij de KNVB