Onderzoek naar opheffing voetbalvereniging SMVC Fair Play

In het raadsprogramma 2018 – 2022 "Ruimte voor de Stad" is vastgelegd dat het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Culemborg een onafhankelijke derde opdracht geven een onderzoek te doen naar de opheffing van voetbalvereniging SMVC Fair Play. Besloten is dat TwynstraGudde dit onderzoek uitvoert. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 verwacht.

 

De centrale vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden is: ,,Wat zijn de feiten en omstandigheden die in de relatie tussen de gemeente en voetbalvereniging SMVC Fair Play hebben bijgedragen aan het verdwijnen van voetbalvereniging SMVC Fair Play als actieve sportvereniging in de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2013?" Lees verder op Culemborgse Courant.