JONGEREN (MEER) BETREKKEN BIJ DE VERENIGING

Bijna alle verenigingen in Nederland hebben een jeugdafdeling. Jongeren vormen een aanzienlijk deel van het ledenbestand, vaak zelfs de meerderheid. Maar weten we als bestuur wat er onder hen leeft en wat hen bezighoudt? Jongeren hebben zo veel te kiezen qua invulling van hun vrije tijd. Een leven lang bij één vereniging voetballen? Dat is niet meer vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor het oppakken van vrijwilligerstaken.

 

Ook voor jouw vereniging kan het waardevol zijn om in gesprek te zijn met de jeugd van de club. Door jongeren mee te laten praten en te denken, weet je als bestuur (nog) beter wat er speelt. Door niet langer over, maar met de jeugd te praten, kom je erachter wat zij belangrijk vinden, zorg je voor verbinding tussen jeugdspelers en het bestuur en kun je input meenemen in het vormen van (jeugd)beleid. Een jeugdraad oprichten kan een krachtig middel zijn om de binding met de jeugdleden te vergroten, de sfeer op de club te verbeteren en leden te behouden voor de vereniging, als voetballer en/of vrijwilliger. Bron KNVB