DEELNEMERS OPLEIDING HO A ONTVANGEN DIPLOMA

De opleiding voor Hoofd Opleiding A (HO A) is afgerond. Op maandag 13 januari vond in Zeist de diploma-uitreiking plaats voor de tien cursisten, onder het toeziend oog van hun praktijkbegeleiders. Het diploma “Hoofd Opleiding A" wordt toegekend aan hen, die alle proeven van bekwaamheid met goed gevolg hebben afgelegd.

 

Met het HO A diploma hebben zij kennis vergaard en competenties ontwikkeld om werkzaam te zijn in de functie van een Hoofd Opleiding binnen een grote amateurvereniging. Tevens hebben zij de bevoegdheid om de JVTC-module (niveau 1), uit naam van de KNVB, te verzorgen op hun eigen vereniging aan haar eigen beginnende trainers. Bron KNVB