Realiseerbaar? KNVB wil opleiding voor álle trainers, of kunnen we ook intern opleiden?

Voetbalbond KNVB wil alle trainers een opleiding laten doen en een verklaring van goed gedrag van ze vragen. Doel is om het niveau van de trainers op te krikken, om zo de terugloop van het aantal leden tegen te gaan.

 

Want het gebrek aan een goede trainer is ‘uitstroommotief nummer één’, zo blijkt uit het KNVB-seizoensplan 2019-2020, waar de ledenraad komende zaterdag over gaat beslissen. In dat seizoensplan is te lezen dat de bond er rekening mee houdt dat komend seizoen zo’n 30.000 van de ruim 1,2 miljoen leden verdwijnen. Vorig seizoen waren dat er 8.500.

 

De bond noemt terugloop ‘zeer beperkt’. ,,Dit heeft te maken met uiteenlopende factoren, waaronder demografische factoren”, stelt een woordvoerder. Zo worden er steeds minder kinderen geboren en vergrijst de bevolking, waardoor het potentieel aan voetballers verkleint.

 

Volgens voorzitter Ad Frik van de Nijmeegse Federatie van amateurvoetbalclubs met er voor gewaakt worden dat trainers veel extra tijd kwijt zijn. ,,Het is vaak al moeilijk genoeg om een ouder te vinden die tijd vrijmaakt om elke zaterdag en een keer doordeweeks als trainer te fungeren.”

Bron De Stentor