Wat doen ze in het buitenland?

Wij zijn geinteresseerd wat bonden/organisaties doen in het buitenland. Wat doen bonden om het voetbalklimaat aantrekkelijk te maken en te houden. Kunnen we nog iets leren van ons omringende landen? We gaan de bonden nader bekijken en zit er veel veel verschil in onze fylosofie? Uiteraardook Nederland houden we in de gaten! 

 

Zijn er dermate verschillen dat wij toch willen weten en zou het wel eens interessant zijn hoe het voetbal in die voetballanden wordt beleefd. Wat doen zij om het jeugdvoetbal te bevorderen?

Vooral de landen Engeland, België, Duitsland, Scandinavië maar ook deZuid Europese landen wekken onze interesse. Even een pas op de plaats met publicaties over vechtpartijen....ouders en gedrag....voeding ed. Er zijn zat media die hier over publiceren...