NOODOPROEP: Sportparken zijn verboden terrein...Boete van 400,-- volgt

Wie wil een boete van 400,--?

 

Bij voetbalverenigingen is door de politie er op gewezen dat op sportparken nog altijd gebruikt wordt door voetballende jeugd. Wij willen een ieder er nogmaals op wijzen dat het sportpark VERBODEN terrein is voor voetbalactiviteiten. Naast het bestuur zal de politie er ook toe zien dat ons sportpark niet betreden wordt. Gebeurt dit wel, zal de politie een ieder die het verbod negeert, een boete opleggen van € 400,- per persoon!

 

Verzoek aan iedere ouder om haar of zijn zoon of dochter NOGMAALS te wijzen op dit verbod. Samen moeten wij er alles aan doen om het risico op besmetting met het corona-virus tot een minimum te beperken.

 

Laten wij in deze tijd geen risico’s nemen! Denk aan jezelf en aan je medemens. Volg alsjeblieft de richtlijnen van de