SC BOLSWARD: Er komt geen zondagclub bij

SC Bolsward omarmt het nieuwe initiatief voor een zondagvereniging niet. Na het voeren van twee gesprekken met de initiatiefnemers is de conclusie van het bestuur dat het initiatief geen bijdrage levert aan de doelstellingen van Sc Bolsward: ontwikkeling van de jeugdopleiding en het prestatievoetbal in Bolsward.

 

Via een visiedocument wordt het standpunt van het bestuur van Sc Bolsward toelgelicht ten aanzien van het besluit geen samenwerking aan te gaan met een nieuw op te richten voetbalvereniging in Bolsward die als doel heeft prestatievoetbal op zondag. Deze open brief is verstuurd aan de initiatiefnemers, aan de leden, aan de vriendenclub van Sc Bolsward, aan de gemeente SWF, de KNVB en de media. Dit onderwerp wordt zo breed mogelijkn gedragen aangezien dit in de belangstelling staat.

 

De vraag van de initiatiefnemers is of zij gebruik kunnen maken van de faciliteiten (kantine, kleedkamers, materialen) van Sc Bolsward. Daarnaast is benoemd dat Sc Bolsward door de nieuwe vereniging kan worden geholpen met het opknappen van de gebouwen. Dat wij als bestuur die bereidheid niet hebben is niet vanuit boosheid of rancune. Daar ligt een visie onder. Daar ligt een proces van jaren aan ten grondslag, gestoeld op die visie. Al vanaf het moment van de inrichting van het Jeugdvoetbal Bolsward (JVB) is er toegewerkt naar het samenbrengen van de drie verschillende voetbalverenigingen in Bolsward. Daar zetten zich al sinds 2005 leden van de drie verschillende moederverenigingen voor in.

Voor meer info verwijzen we graag naar de site van sc Bolsward