Een missie en een visie bij een club is zeer belangrijk! Zie jij dat ook zo?

Een aantal quotes waar menigéén blij van wordt:

 

Doel voor mij om dit te blijven doen is om de jeugd beter te maken in een veilige omgeving waar zij de normen en waarden moeten respecteren. Mijn prioriteit ligt bij de de trainers om die te ondersteunen en via de trainers de spelers. Verder iedere leeftijdsgroep dezelfde oefenstof en hetzelfde spelsysteem.

 

De club heeft als doel iedereen met plezier op zijn/haar eigen niveau zo goed en hoog mogelijk te laten presteren. Plezier, passie en prestatie zijn onverbrekelijk met elkasr verbonden. Daarbij vind ik van belang dat wij als TJC ers, trainers, kader maximale rendement en winst halen uit kinderen. Het belang van het kind staat voorop waarbij een ieder een wezenlijke bijdrage levert om ieder kind de vrijheid geeft en gunt zich optimaal te ontwikkelen. Ongeacht het niveau waarop elk kind speelt.

 

“De club heeft als missie een ieder een warm verenigingsgevoel te geven en elk voetballend lid op zijn eigen niveau zo hoog mogelijk met plezier te laten voetballen om ieder individu tot een betere voetballer(ster) te maken.” In de missie van de ckub zitten, volgens mij, 4 belangrijke dingen:

  • Warm verenigingsgevoel
  • Eigen niveau, zo hoog mogelijk
  • Plezier (spelvreugde)
  • Beter worden

Mijns inziens zijn deze alle 4 belangrijk. Als we de zin, die nu de missie beschrijft, willen vereenvoudigen, dan kan dat door meerdere zinnen te gebruiken. Ook is het lastig om deze 4 onderdelen samen te vatten in containerbegrippen als “goed”, “beter” of “optimaal”. Die zeggen namelijk op zichzelf niet veel. Wat voor de een “goed” is, kan voor de ander niet “goed” zijn.

 

Hoe doen ze dat bij jullie club?