En we vragen af bij het zien bij een andere club...is dit jouw visie?

Missie en Visie

Het naleven van spelregels om lid te kunnen worswn wn blijven.

 

Discriminatie wordt bij de club niet toegestaan. Tijdig betalen van de contributie is een voorwaarde. Geen Fysiek & Verbaal geweld, ook voor de ouders.

Zonder begeleiding ouders geen lidmaatschap.

Een bijdrage leveren aan de vereniging is verplicht. Het lidmaatschap van de club zal minder vrijblijvend zijn dan voorheen. 

‘spelregels’

Leden zullen bij vergrijpen direct geroyeerd worden en aspirant leden komen niet in aanmerking voor een volledig lidmaatschap.

 

Ook als ouder zal men een bijdrage moeten leveren, al is die rol nog zo klein. Kinderen afzetten bij de ingang van de parkeerplaats en pas na de jeugdwedstrijd of laat in de middag weer ophalen past niet in het beleid van de club

 

Het (Jeugd)bestuur zal zichtbaar zijn en een duidelijk aanspreekpunt voor vragen en problemen die zich voordoen.