Pracht combinatie: Topsporter worden in Maaseikse scholen

De gemeenschapsscholen van Campus Van Eyck in Maaseik gaan leerlingen vanaf volgend schooljaar de kans geven om 4 uur per week extra te sporten. Het gaat om voetbal of multisport, als extra vak in het lessenrooster en ongeacht wat de studierichting is. Op deze manier wil de schooldirectie kinderen meer laten bewegen, wat ook een positief effect heeft op het denkvermogen.

Het project krijgt de steun van Racing Genk-speler Bryan Heynen.

 

 

Van in de vroegste jaren kunnen kinderen en jongeren op Campus Van Eyck genieten van kwalitatief onderwijs waarbij leerlingen gevormd worden op het vlak van kennis en vaardigheden, zodat zij klaar zijn om hun plaats op de arbeidsmarkt te veroveren of door te stromen naar het hoger onderwijs. Daarom heeft de school gekozen voor een nieuw project waar de leerlingen de mogelijkheid krijgen om ongeacht hun studierichting een extra pakket sport te kiezen. Vanaf het 5de leerjaar basisonderwijs tot in het laatste jaar secundair zullen leerlingen van Campus Van Eyck kunnen kiezen tussen 4 u voetbal of 4 u Multisport in een aangepast lessenpakket ongeacht de studierichting.  

Bron:  tvl.be