Ook VV Bargeres kiest voor de zaterdag

De afgelopen jaren is binnen devoetbalvereniging het gesprek gevoerd om prestatievoetbal op zaterdag te gaan spelen in plaats van op zondag. De afgelopen jaren was het merkbaar dat er weinig aanwas vanuit de jeugdafdeling van de vereniging doorstroomt naar de senioren.

 

Vanwege de problemen die de club voorziet is het gesprek om over te stappen van zondag naar zaterdag de laatste maanden extra serieuze vormen aan gaan nemen. Bargeres voetbalt al jaren op zondag en had dat graag blijven doen. Het is een grote stap voor de vereniging, maar kunnen niet anders concluderen dat het de enige juiste is om ook serieuze seniorenafdeling voor de vereniging te kunnen behouden.

 

Bovenstaande problematiek is besproken met de betrokken senioren en de oudste jeugdspelers. Daarna heeft het bestuur bij alle leden de verwachte problemen en het toekomstperspectief voorgelegd en de meningen ten aanzien van een overstap geïnventariseerd. Hieruit kwam een overduidelijke meerderheid naar voren om de senioren op zaterdag te laten voetballen. Deze uitkomst heeft het bestuur meegenomen in het besluit om de senioren vanaf het seizoen 2020-2021 op zaterdag te laten voetballen.

 

De vereniging probeert zoveel mogelijk in te spelen op de toekomst en we denken met deze stap een goede richting te geven aan de continuïteit en eventuele groei van de club!