· 

Het ronselen is weer begonnen...vlak voor de deadline

Van vele kanten worden weer spelers geronseld. Van amateur naar amateur. En dat vlak voor de deadline. Cruciale posities worden weggehaald. Lijkt mij zeer raadzaam dat verenigingen die daar last van hebben samen een convenant maken zodat scouts worden geweerd. Alleen BVO's zijn welkom.

 

"Ronselen" is het meestal onvrijwillig rekruteren van mensen. Ronselarij werd in het verleden toegepast om een tekort aan soldaten of zeelui 'op te lossen'. Een bekende vorm van ronselen is de volgende: Een ronselaar zoekt in een kroeg een in zijn ogen geschikte kandidaat uit en wacht totdat het slachtoffer dronken is.Als het slachtoffer uit zijn roes ontwaakt, bevindt hij zich in een kazerne of aan boord van een schip.

Helaas is dit begrip heel herkenbaar in de voetballerij.

 

Convenant

 

Een afgesloten convenant "Ronselen ho maar" Er zijn altijd personen binnen een vereniging zijn die toch van mening moeten zijn om (jeugd) spelers actief te benaderen. Clubs kunnen onderling een convenant afsluiten voor de jeugd en hierbij overeenkomen om niet te ronselen en dit kenbaar te maken aan alle leden. Het verzoek van het bestuur van de de betreffende vereniging is om dit dan ook niet te doen. Natuurlijk zijn clubs eveneens zeer teleurgesteld indien andere verenigingen dit wel actief doen, zeker ook als zelfs bestuursleden en of voorzitters van bepaalde verenigingen dit open en actief doen. Andere clubs maken (on)bewust het al zeer onstabiele amateurvoetbal verder kapot.