· 

Ook SO Soest het lokale certificaat jeugdopleiding

Afgelopen week ontving SO Soest de kroon op het werk van de goed georganiseerde jeugdopleiding. Jeugdvoorzitter Leo Rauch, voorzitter Ries de Jong en projectleider John Hoebe ontvingen uit handen van KNVB-vertegenwoordiger Hans Buitenhuis het lokale certificaat jeugdopleiding. De kwalificatie behoort bij de toekenning van de lokale status in het kader van het kwaliteit- en performanceprogramma. Een bevestiging van de prima jeugdopleiding van SO Soest. Het feit dat de vereniging ook RAC-club is (regionale samenwerking met FC Utrecht) onderstreept de kwaliteit. In een onafhankelijke audit, uitgevoerd door NMC Bright, is vastgesteld dat de jeugdopleiding van SO Soest voldoet aan de eisen die daar door de KNVB aan worden gesteld op een lokaal niveau. Bron SO Soest