Samenwerking Bruse Boys, Duiveland en SKNWK

Mooie samenwerking waaruit blijkt als een populatie vergrijst en het aantal jeugdleden worden minder dat je met clubs om de tafel moet om een goede gesamenlijke jeugdafdeling in stand te houden.

 

Het afgelopen half jaar zijn vertegenwoordigers van de jeugdafdeling en damestak van Bruse Boys, S.V. Duiveland en SKNWK diverse keren bij elkaar gekomen om te komen tot een samenwerking voor meisjes, dames en de hoogste jeugdelftallen. Dit heeft er onlangs toe geleid dat we ook daadwerkelijk gaan samenwerken in het seizoen 2020/2021.

 

Al enkele jaren constateren zowel Bruse Boys, S.V. Duiveland als SKNWK dat het aantal spelende leden bij de meisjes, dames en hoogste jeugdteams een dalende trend vertoond. De bevolkingsprognoses voor de nabije en verdere toekomst geven aan dat er sprake zal zijn een verdere vergrijzing en in potentie minder (jeugdige) aanwas per vereniging. Aangezien de verenigingen op relatief korte afstand van elkaar zitten, is het wenselijk de krachten te bundelen om het ‘product’ voetbal voor alle doelgroepen ook in de toekomst aan te kunnen bieden.

 

oor wat betreft het vrouwenvoetbal geldt dat Bruse Boys, Duiveland en SKNWK een samenwerkingsverband aangaan voor de dames en meiden onder de 17 jaar. Voor de categorie meiden onder de 15 jaar gaan Bruse Boys en Duiveland (achttal, zonder SKNWK) samenwerken.

 

In het kader van de jeugdafdeling geldt dat alleen Bruse Boys en Duiveland een samenwerkingsverband aangaan, en wel voor de jongens onder 19, 17 en 15 jaar.

Bron sv Duiveland