Gemeenteraad Borger-Odoorn geeft statement over voetbal in 2e Exloërmond af

De gemeenteraad onderschrijft unaniem de volgende verklaring:

 

,,De afgelopen weken en dagen hebben wij als raad intensief stil gestaan bij de consequenties van de motie van 17 oktober 2019 inzake 2e Exloërmond en dan specifiek voor het voetballen.

 

De gemeenteraad wil zijn teleurstelling uitspreken dat de uiteindelijke uitkomst van de motie is dat de voetbalvelden het komende seizoen niet kunnen worden verhuurd aan de bestaande verenigingen. Terwijl wij juist het voetballen voor iedereen mogelijk willen maken en dan met name voor de jeugd.

 

De huidige verenigingen zijn echter niet in staat gebleken om op basis van redelijke uitgangspunten samen een model te vinden om het voetballen in 2e Exloërmond mogelijk te maken.

 

Hoewel we dit niet voor ogen hadden bij het opstellen van de motie in oktober 2019 om optie 3 uit te voeren worden de velden het komende seizoen niet verhuurd aan de bestaande voetbalverenigingen.

 

Na nader beraad en inwinning van adviezen zijn wij als voltallige raad tot de conclusie gekomen dat er op dit moment geen andere mogelijkheid is.

 

Wij vragen het college om maximale inspanning om het voetbal voor de Jeugd en het G voetbal voor het komende seizoen te behouden. Lees verder bij de Gemeente  Borger-Odoorn