HOGERE OPLEIDINGSVERGOEDINGEN IN HET BETAALD- EN AMATEURVOETBAL

De opleidingsvergoedingen voor spelers in het betaald- en amateurvoetbal zijn per 1 juli 2020 verhoogd. Dit is gebeurd op basis van een vaste indexering.

 

Per 1 juli 2020 is de hoogte van de opleidingsvergoeding € 1.609,- per opleidingsjaar, indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een betaaldvoetbalorganisatie is, en € 594,- per opleidingsjaar, indien de club die de opleidingsvergoeding moet betalen een amateurvereniging is. De indexatie is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens.

 

Bron KNVB