· 

34 procent van de Nederlanders sport minder tijdens coronapandemie

8 procent geeft aan lidmaatschap van vereniging op te zeggen in 2021 als de situatie zo blijft.

 

Ruim een op de drie Nederlanders is minder gaan sporten tijdens de coronapandemie. Bijna een op de tien geeft aan zelfs helemaal gestopt te zijn. Dat blijkt uit het onderzoek 'Sportgedrag en effecten coronapandemie', uitgevoerd door Ipsos in opdracht van NOC*NSF. Bijna twee derde van de Nederlanders die minder zijn gaan sporten noemt als belangrijkste reden het feit dat de sportclub dicht is. Binnen de groep tot en met 18 jaar wordt die reden zelfs nog meer genoemd (71%).

 

Sport betekent meer dan alleen bewegen.

 

Lees verder op de site van NOC/NSF