Samenwerking jeugd SC Angelslo en VV Emmen

In oktober vorig jaar is een onderzoekscommissie van beide verenigingen gestart met een onderzoek of een samenwerking tussen de jeugd van beide verenigingen kan zorgen voor een duurzame, gezonde en toekomstbestendige organisatie voor jeugdvoetbal op de Meerdijk in Emmen.

 

Inmiddels heeft deze onderzoekscommissie geconcludeerd dat een SJO (Samenwerking Jeugdopleiding) voor beide verenigingen en vooral voor alle huidige en toekomstige jeugdvoetballers, de beste oplossing is om ook in de toekomst een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod aan jeugdvoetbal te kunnen bieden.

 

We gaan de leden in aparte ALV’s voorstellen per 1 juli 2021 beide jeugdafdelingen samen te voegen in een SJO, FC Meerdijk genaamd. Een SJO is een zelfstandige club, met een eigen bestuur en eigen kleuren etc. De leden blijven echter wel lid van hun eigen club.

 

De ledenvergaderingen van beide clubs zullen in dezelfde week plaatsvinden. De planning is de tweede helft van april of begin mei. De vorm waarin de vergaderingen plaats zullen vinden, is mede afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen. Tijdens de vergaderingen zullen de leden uitgebreid geïnformeerd worden. Wat betreft het shirt, de kleuren en het logo van FC Meerdijk: in april komt er een poll, zodat de leden van beide verenigingen kunnen mee beslissen.

 

Bron sc Angelslo