SportSport

AFWERKEN OP DOEL IN STROOMVORM + K (1)

Regels:

• Speler A passt op speler B.

• Speler B gaat op snelheid om de pion, krijgt de bal aangespeeld op de 16 meter lijn en werkt meteen af.

• Op het moment dat hij heeft afgewerkt gaat speler B naar groep 1 en speler A die de bal gepasst heeft gaat naar groep 2.

• Dit is best intensief. Leg voldoende ballen neer bij groep 1. • Variatie: werk met punten systeem. De winnende ploeg met de meeste doelpunten heeft gewonnen.

• Afwisselen vanaf de linkerkant ook de rechterkant.

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal en opendraaien.

• Probeer hoog baltempo.

 

 

 

Organisatie:

Afmeting: 20 x 25 meter Aantal spelers:

• 8-14 spelers (+K) Materiaal:

• min. 4 ballen

• 3 pionnen

• 1 groot doel

• hesjes in twee kleuren 46

AFWERKEN OP DOEL IN STROOMVORM + K (2)

Regels: • Speler A passt op speler B.

• Speler B gaat op snelheid om de pilon en krijgt de bal aangespeeld op de 16.

• Nadat A de bal gespeelt heeft gaat hij direct druk zetten en speelt het duel 1:1.

• De aanvaller mag scoren op het grote doel en als de verdediger de bal afpakt mag hij scoren in beide kleine doeltjes.

• Op het moment dat er is afgewerkt, gaat speler B naar groep 1 en speler A die de bal gepasst heeft gaat naar groep 2.

• Dit is best intensief. • Leg voldoende ballen neer bij groep 1. • Variatie: werk met punten systeem. De ploeg met de meeste doelpunten heeft gewonnen.

• Afwisselen vanaf de linkerkant ook de rechterkant.

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal en opendraaien.

• Probeer hoog baltempo. 

Organisatie:

Afmeting: 20 x 25 meter

Aantal spelers:

• 8-14 spelers (+K) Materiaal:

• min. 4 ballen

• 3 pionnen

• 1 groot doel + 2 kleine doeltjes 1:3 meter

• hesjes in twee kleuren

PASSEN EN TRAPPEN IN STROOMVORM

Regels:

• Speler A speelt speler B aan die opengedraaid staat.

• Speler B speelt door op speler C, die openopengedraaid staat. Speler C speelt door op speler D die opengedraaid staat. Speler D speelt door op speler E die opengedraaid staat en speler E speelt door op speler F die opengedraaid staat.

• Speler F neemt de bal mee aan de juiste voet, kapt af en dribbelt langs de pionnen tot aan het begin.

• Iedereen schuift een positie op.

• Na het inspelen volgt de speler de bal, A gaat naar B, B gaat naar C, C gaat naar D, D gaat naar E en E gaat naar F.

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal en opendraaien.

• Probeer hoog baltempo.

 

Organisatie:

Afmeting: 35 x 20 meter

Aantal spelers:

• 6 - 12 spelers

Materiaal:

• min. 2 ballen

• (2 x) 7 pionnen

4:3 MET 2 KLEINE DOELTJES

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 kleine doeltjes.

• Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen

• Is er gescoord, achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop

 

 

 

Organisatie 

• Afmeting: 40 x 18 meter

Aantal spelers:

• 8-10 spelers

• 9 of 10 spelers (doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop.)

Materiaal:

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (2 kleuren)

• 14 hoedjes

• 2 doeltjes (3:1 meter)

2:2 (+2K) MET 2 GROTE DOELEN

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 grote doelen.

• Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen

• Is er gescoord, achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop.

 

 

 

 

 

Organisatie:

• Afmeting: 30 x 15 meter

Aantal spelers:

• 6-10 spelers

• 7-10 spelers (doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop.)

Materiaal:

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (2 kleuren)

• 12 hoedjes

• 2 grote doelen

Passen en trappen

Regels:

• Speler A passt naar speler D en neemt zijn positie in, speler D dribbelt met de bal diagonaal aan de voet naar de nieuwe speler van groep B.

• Speler B passt naar spelers C en neemt zijn positie in, speler C dribbelt met de bal diagonaal aan de voet naar de nieuwe speler van groep A.

• De dribbelaars kruizen elkaar en moeten over de bal heen proberen te kijken.

• Let op: spelers A en B beginnen gelijktijdig.

• Goed plaatsen van de bal, goed kijken! • Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, staan op de voorvoeten en het verwerken van de bal.

• Probeer een hoog baltempo.

 

Organisatie:

• Afmeting: 20 x 20 meter Aantal spelers:

• 6-8 spelers Materiaal:

• 4 pionnen

• voldoende ballen

Passen en trappen

Regels:

• Speler A passt naar speler D en neemt zijn positie in, speler D dribbelt met de bal aan de voet weer naar de nieuwe speler.

• Speler B passt naar speler C en neemt zijn positie in, speler C dribbelt met de bal aan de voet weer naar de nieuwe speler.

• Let op: spelers A en B beginnen gelijktijdig. • Goed plaatsen van de bal, goed kijken!

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, staan op de voorvoeten en het verwerken van de bal.

• Probeer een hoog baltempo.

 

 

Organisatie:

• Afmeting: 20 x 20 meter Aantal spelers:

• 6-8 spelers

Materiaal:

• 4 pionnen

• voldoende ballen

Dribbelen en passen - trappen 1

Regels:

• Speler A dribbelt tot aan de eerste pion, kapt om de pilon en speelt terug op de volgende speler.

• De volgende speler van dezelfde groep komt al in de bal, dribbelt met de bal weer om de pion en speelt direct de bal weer in.

• Speler B doet het hetzelfde als speler A.

• Varieer door er een wedstrijd van te maken welke groep als eerste weer terug is.

• Daarna oefenen met het verkeerde been.

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal, in de bal komen en staan op de voorvoeten.

• Belangrijk is ook het goed kijken over de bal heen.

• Probeer een hoog baltempo.

Organisatie:

• Afmeting: 15 x 20 meter

Aantal spelers:

• 6-8 spelers

Materiaal:

• 4 pionnen

• voldoende ballen

Dribbelen en passen - trappen 2

Regels:

• Speler A dribbelt tot aan de eerste pion, kapt om de pion en speelt in op speler D.

• Speler D dribbelt met de bal aan de voet terug en sluit aan achter de groep van speler B.

• Na de pass loopt speler A naar D en speler B naar C.

• De volgende speler van dezelfde groep komt al in de bal, dribbelt met de bal weer om de pion en speelt direct de bal weer in.

• Speler B doet het hetzelfde als speler A. Speler B dribbelt om de eerste pion en speelt speler C in die vervolgens dribbelt met de bal aan de voet en aansluit achter het groepje van speler A. • Belangrijk is het goed kijken en over de bal heen kijken.

• LET OP: Speler D rechts aannemen en speler C links aannemen

 

Organisatie:

• Afmeting: 30 x 20 meter

Aantal spelers:

• 6-8 spelers

Materiaal:

• 6 pionnen

• voldoende ballen

Dibbelen, passen en kappen

Regels:

• Alle spelers hebben een bal aan de voet en staan op de rand van de cirkel.

• Op het teken van de trainer gaat iedereen gelijktijdig dribbelen en kapt af om de dichtstbijzijnde pion.

• Dit houdt in dat ze meerdere spelers tegenkomen en dus goed moeten uitkijken.

• Bal bij zich houden aan de voet en over de bal heen kijken. • Op het moment dat een speler om de pion heen is geweest keert hij terug naar de lijncirkel.

• Dit kun je herhalen.

• Varianten: Allen tegelijk beginnen en afkappen voor de pion en dan weer terug. Met het goede en verkeerde been. Binnenkant, buitenkant voet. • Let op: bij E pupillen denkbeeldige cirkel maken op een half veld (D pupillen heel veld).

 

Organisatie:

• Middencirkel Aantal spelers:

• 6-14 spelers Materiaal:

• 4 pionnen

• 14 ballen (gelijk aantal spelers)

Dibbelen, passen en kappen

Regels:

• Tweetallen: Per tweetal 1 bal.

• Eén speler van elk tweetal heeft een bal aan de voet en staat op de rand van de cirkel.

• Op het teken van de trainer gaat iedereen gelijktijdig dribbelen en kapt af om de dichtstbijzijnde pion.

• Vanaf de pion passt de speler zijn bal naar zijn medespeler en loopt de speler door naar de lijncirkel.

• De medespeler komt in de bal, neemt hem aan, verwerkt hem, dribbelt en kapt ook weer af om de pion.

• De spelers komen meerdere spelers tegen en moeten goed kijken.

• Speler moet de bal bij zich houden aan de voet en over de bal heen kijken.

• Dit kun je herhalen.

• Varianten: met het goede en verkeerde been, binnenkant - buitenkant voet.

En passen met linker en rechtervoet.

• Let op: bij E pupillen denkbeeldige cirkel maken op een half veld (D pupillen heel veld).

Organisatie:

• Middencirkel

Aantal spelers:

• 6-14 spelers

Materiaal:

• 4 pionnen

• per twee spelers 1 bal

Mikken en scoren

Regels:

• Alle spelers hebben een bal en mogen vanaf de denkbeeldige lijn scoren op 4 kleine doeltjes.

• 2 doeltjes staan achterin en 5 meter daarvoor staan ook 2 kleine doeltjes.

• Probeer zoveel mogelijk doelpunten te maken binnen 5-10 minuten.

• De achterste doeltjes leveren 2 punten op en de voorste doeltjes leveren 1 punt op.

• Heb een speler geschoten, dan moet hij de bal ophalen en eerst om de voorste pion heen met de bal aan de voet terug en dan weer schieten.

• De speler met de meeste punten heeft gewonnen.

• Schiet een speler de bal over, naast of achter, dan moet hij zelf de bal ophalen.

• Probeer een hoog schiettempo.

  

Organisatie:

• Afmeting: 30 x 20 meter

Aantal spelers: • 6-8 spelers

Materiaal:

• 4 hoedjes

• 8 pionnen

• 8 ballen (gelijk aantal spelers)

• 4 kleine doeltjes

Mikken en scoren deel 2

Regels:

• Alle spelers hebben een bal en mogen vanaf de denkbeeldige lijn scoren op 2 kleine doeltjes of het grote (pupillen)doel met keeper.

• Proberen binnen 5 - 10 minuten zoveel mogelijk doelpunten te maken.

• Pupillendoel met keeper levert 3 punten en de kleine doeltjes leveren 1 punt op.

• Nadat een speler heeft geschoten, moet hij de bal ophalen en eerst om de voorste pion heen met de bal aan de voet daarna weer schieten.

• De speler met de meeste punten heeft gewonnen.

• Probeer ene hoog schiettempo.

 

 

Organisatie:

• Afmeting: 30 x 20 meter Aantal spelers

: • 6-8 spelers + Keeper Materiaal:

• 4 hoedjes

• 8 pionnen

• 8 ballen (gelijk aantal spelers)

• 2 kleine doeltjes / 1 Pupillendoel

2 tegen 2 of 3 tegen 3 of 4 tegen 4

Regels:

• Wedstrijdjes -Partijvorm met doeltjes.

• Partij vorm 2:2 (speelveld ca. 20 x 20 meter), 3:3 (speelveld ca. 20 x 30 meter, 4:4 (speelveld ca. 20 x 40 meter).

• Punten worden geteld.

• Let op coachmomenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

• Afmeting: 20 x 15 meter (2 tegen 2) afh. aantal spelers

Aantal spelers: • vanaf 4 8 spelers

Materiaal: • 2 pionnen

• 6-8 ballen

• 2 doeltjes 1x3 M

• 6-8 hoedjes * hesjes in 2 kleuren

1 tegen 1 met druk zetten op helft tegenpartij

Regels:

• Speler A passt de bal naar speler B en wordt verdeiger van doel 1.

• Speler B moet proberen te scoren in doel 1.

• Als speler A de bal afpakt van speler B, moet hij proberen te scoren in doel 2.

• Speler B is dan de verdediger van doel 2.

• Nadat er gescoord is, starten twee nieuwe spelers.

• Aandachtspunten: passen/trappen, inspelen op het goede been, duel 1:1, pingelen, afpakken.

• Intensieve oefening, met voldoende spelers uitvoeren. 

 

 

Organisatie:

• Afmeting: 20 x 15 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 2 pionnen

• 6-8 ballen

• 2 doeltjes 1x3 M

• 6-8 hoedjes

1 tegen 1 met en pingelactie - schijnbeweging

Regels:

• Speler A speelt speler B aan en zet gelijk druk.

• Door middel van een passeer/schijn beweging probeert speler B speler A te passeren en te scoren in één van de beide doelen.

• Pakt speler A de bal af van speler B, dan mag hij proberen te scoren.

• Daarna starten twee nieuwe spelers.

• Belangrijk is het passen/trappen, inspelen op het goede been en duel 1:1 - pingelen.

• Tel je punten.

• Let op: doe deze oefening met voldoende spelers, want het is best intensief duel 1:1.

Organisatie:

• Afmeting: 20 x 15 meter

Aantal spelers:

• 4-8 spelers

Materiaal:

• 4 pionnen

• voldoende ballen

• 2 doeltjes 1x3 M

• 6-8 hoedjes