SportSport

Cor van Hoeven Oefenstof

2:2 (+2K) MET 2 GROTE DOELEN

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B, daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 grote doelen.

• Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen.

• Is er gescoord , achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop.

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie

• afmeting: 30x18 meter Aantal spelers:

• 10 spelers (4 wissels, steeds 2 nieuwe aanvallers en 2 nieuwe verdedigers).

Materiaal:

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (twee kleuren)

• 2 grote doelen

4:3 (+2K) MET 2 GROTE DOELEN

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B, daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 grote doelen. • Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen.

• Is er gescoord , achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• (Eventueel) doorwisselen na elk meting: 30x40 meter

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

•Afmeting: 30x 40 meter Aantal spelers:

• 9 spelers

Materiaal:

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 9 hesjes (twee kleuren)

• 2 grote doelendoelpunt, achterbal of hoekschop.

4:4 (+2K) MET 2 GROTE DOELEN

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B, daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 grote doelen.

• Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen.

• Is er gescoord , achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop

 

 

 

 

 

 

Organisatie:

• afmeting: 30x40 meter Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen

• 4 pionnen

• 8 hesjes (twee kleuren)

• 2 grote doelen

4:3 (+2K) EN 2 GROTE DOELEN

Regels:

• Ploeg A passt de bal in naar ploeg B, daarna starten met de partijvorm.

• Gebruik 2 grote doelen.

• Als de bal uit is verplicht indribbelen of inpassen. 3e keer uit is doorwisselen.

• Is er gescoord , achter of een hoekschop starten bij de keeper.

• Als het drietal de bal verovert op de helft van de tegenpartij en scoort krijgen ze 2 punten.

• (Eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop.

• Let op: lang smal veld!

Organisatie:

• afmeting: 40 x 18 meter Aantal spelers:

• 10 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door). Materiaal:

• 8 ballen • 4 pionnen

• 8 hesjes (twee kleuren)

• 2 grote doelen

PASSEN - TRAPPEN DRIBBELEN - DRIJVEN

Regels:

• Speler A passt op speler B en speler B kaatst terug op, de in de bal komende speler A.

• Speler A speelt vervolgens speler C aan die in de bal komt, de bal aanneemt en dribbelend met de bal aan de voet aansluit bij het groepje van D.

• Speler D doet gelijktijdig hetzelfde als speler A (maar dan met speler E en F).

• Voordat de spelers elkaar kruisen, moeten zij de bal kort bij zich houden en goed over de bal heen kijken.

• Na de kruising versnellen de spelers met de bal en drijven zij de bal wat op.

• Let op dat de spelers beide benen gebruiken.

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal, in de bal komen en staan op de voorvoeten.

• Probeer een hoog baltempo.

Organisatie:

• afmeting: 20 x 30 meter Aantal spelers:

• 10-14 spelers Materiaal:

• voldoende ballen

• 6 hoedjes

PASSEN EN TRAPPEN IN STROOMVORM

Regels:

• Speler A passt naar speler B

• Speler B passt naar speler A, die direct inspeelt op speler F • Speler F neemt de bal mee om de vierhoek en dribbelt door en sluit aan achter speler A

• Speler D passt naar speler E

• Speler E psst naar speler D die direct inspeelt op speler C

• Speler C neemt de bal mee om de vierhoek en dribbelt door en sluit achter speler D aan.

• Let op: spelers A en D beginnen gelijktijdig. De ballen kruizen elkaar, de spelers moeten goed kijken!

• Belangrijk is het hard inspelen, aannemen, verwerken van de bal en opendraaien.

• Probeer een hoog baltempo.

 

Organisatie:

Afmeting: 40 x 30 meter Aantal spelers:

• 14 spelers Materiaal:

• voldoende ballen

• 6 pionnen

Pass en trapvorm en openen

Regels:

• Speler B passt op speler A,

• Speler A kaatst op speler B en opent over de grond direct op speler C die de bal aanneemt en inspeelt op speler D.

• Speler D staat opengedraaid en dribbelt door en sluit aan achter B.

• Daarna doorwisselen, Stroomvorm.

• Variatie; afwisselen met beide kanten, rechter en linkerbeen.

 

 

 

 

Organisatie:

Afmeting: half veld

Aantal spelers:

• 6 - 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen

• 8 hoedjes

PASS- EN TRAPVORM / OPENEN EN AFWERKEN

Regels:

• Speler B passt op speler A

• Speler A kaatst op speler B en opent over de grond direct op speler C, die de bal aanneemt en inspeelt op speler B.

• Speler B maakt een 1:2 met speler C, dribbelt door en werkt af vanaf de 16 meter.

• Daarna doorwisselen, stroomvorm,

• Spelers proberen hard in te spelen, te letten op een goede lichaamshouding en bewegen op de voorvoeten.

• Variatie: afwisselen met beide kanten en rechter- en linkerbeen.

 

 

Organisatie:

• afmeting:half veld

Aantal spelers:

• 6-12 spelers

Materiaal:

• voldoende ballen

• 8 hoedjes

• klein doeltje