· 

RWB structureert het vrouwen- meisjesvoetbal

In het seizoen 2020/’21 wordt er bij RWB door meisjes en vrouwen enkel op zaterdag gevoetbald, een belangrijke keuze die nodig is om van RWB Vrouwen Zaterdag een volwaardig 1e elftal te maken. Meisjesvoetbal wat altijd al op zaterdag plaats vond wordt bij RWB opgesplitst in twee categorieen, pupillen (meisjes t/m 12 jaar) die gemengd voetballen met de jongens en Junioren (meisjes tussen de 13 en 19 jaar). 

 

Vrouwen

Naast meisjes gaat al het Vrouwenvoetbal bij RWB dus plaatsvinden op de zaterdag. Voor het Vrouwenvoetbal is inmiddels een beleidsplan gemaakt waarbij het doel is dat meisjes worden opgeleid om uiteindelijk in RWB Vrouwen1 te voetballen. Waar eerder RWB zowel een vrouwenteam had op zaterdag en zondag is besloten om het vrouwenvoetbal te concentreren op zaterdag. Komend seizoen zal RWB Vrouwen nog met één team inschrijven in de competitie, met het doel om dit binnen de termijn waarin het beleidsplan loopt uit te breiden naar twee teams. In het beleidsplan wordt er vanuit gegaan dat RWB Vrouwen Zaterdag over 4 jaren in de A-Categorie speelt, oftewel van de 5e klasse opschuift naar de 3e klasse. Om dan onderscheid te kunnen maken tussen prestatie en recreatievoetbal is het nodig om dan minimaal te beschikken over twee Vrouwelftallen. Belangrijkste verandering in het vrouwenvoetbal bij RWB zal zijn dat RWB Vrouwen Zaterdag gezien en behandeld gaat worden als een volwaardig eerste elftal. Wat belangrijk is in de jaren dat RWB nog één Vrouwenteam heeft is dat het uitgangspunt is dat iedereen even belangrijk is in het team. Het team zelf heeft in gesprekken aangegeven dat dit bovenaan moet staan en is er van overtuigd dat een goed team meer bereikt dan de optelsom van alle individuele kwaliteiten.

 

Meisjesvoetbal t/m 12 jaar.

Pupillen zijn de jongere meisjes, van kanjers (4 en 5 jaar) t/m 12 jaar, en voetballen bij RWB gemengd met de jongens. Volgens de KNVB is voor de toekomst van het meisjesvoetbal en de ontwikkeling van meisjes aparte meisjesteams bij de pupillen niet goed. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren is het van belang dat kinderen met gelijkgestemden voetballen. Het is best een uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen samenspelen met teamgenoten met dezelfde leeftijd, ambitie, motivatie en niveau? Om deze factoren te matchen wordt steeds vaker gekozen om gemengd voetbal als uitgangspunt te nemen, waarbij jongens en meiden samen met elkaar voetballen. En gemengd voetbal draagt positief bij aan de ontwikkeling van zowel jongens als meiden. Ook de KNVB is er voorstander van om jongens en meiden in de jeugd samen te laten voetballen. “Alle kinderen kunnen van elkaar leren en plezier met elkaar beleven, daarin speelt het volgens de KNVB geen rol of je een jongen of een meisje bent. “Door jongens en meiden samen te laten voetballen, vergroot je de kans dat ieder kind met gelijkgestemden kan spelen en een gelijke kans krijgt. Dat kan op basis van bijvoorbeeld (voetbal)leeftijd, motivatie, ambitie en niveau.” Je vergroot de kans dat ieder kind met gelijkgestemden kan spelen en een gelijke kans krijgt. De verandering is ingegeven doordat steeds duidelijker werd dat meiden niet meer de maximale prikkel binnen het meidenvoetbal kregen. Gemengde teams bij de pupillen is dus het eerste waar aan gewerkt moet worden zodat het niveauverschil kleiner wordt. Als alle meisjes en jongens op hun eigen nivo in een gemengd team spelen wordt iedereen beter, RWB maar ook heel veel vrouwen van het Nederlands elftal en ex-vrouwenvoetbalsters onderschrijven dit.

 

Meisjes Junioren 13 t/m 18 jaar.

Meisjesvoetbal is de sterkst groeiende sport in Nederland is gezond en je sport ook nog eens lekker buiten. Ook bij de junioren heeft RWB inmiddels een volwaardig meisjesteam wat met veel plezier inmiddels deelneemt aan de competitie. Doel is dat deze meisjes over een aantal jaren aansluiten bij de vrouwen. Want dat is wat RWB graag wil, Meisjes opleiden om deze uiteindelijk bij de Vrouwen aan te laten sluiten.

Bron RWB Waalwijk