· 

AANGEPASTE VOORWAARDEN ALGEMEEN TOEGANGSBEWIJS AMATEURVOETBAL

Vanwege het coronavirus en de hiermee samenhangende maatregelen en beperkingen kunnen clubs minder toeschouwers dan gebruikelijk toelaten tot hun accommodaties. Om die reden heeft het bestuur amateurvoetbal besloten het algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal niet meer beschikbaar te stellen aan personen die hier geen recht op hebben op grond van artikel 3 lid 1 van het Algemeen Reglement.

 

Scheidsrechters, rapporteurs en andere officials

 

De (assistent-)scheidsrechters, rapporteurs, coaches en begeleiders die zijn aangesteld, hebben toegang tot de accommodatie. In de wedstrijdzaken-app is te zien om welke personen het gaat. Verzocht wordt deze personen toegang te verlenen tot de accommodatie en twee plekken vrij te houden voor de rapporteur of begeleider van de scheidsrechter of een waarnemer ordemaatregelen. Uiterlijk woensdag 17.00 uur zijn deze aanstellingen bij clubs bekend zodat er voldoende rekening mee kan worden gehouden.

Lees verder op de site van de KNVB