Ledenaantallen sportverenigingen in tweede golf verder onder druk

Uit een enquête van BAV, de belangenorganisatie van het amateurvoetbal, blijkt dat bijna een kwart van de voetbalclubs ledenverlies ervaart bij de junioren; 2,6 procent substantieel en 22 procent in enige mate. Bij de senioren ligt dat percentage iets lager: 0,4 procent substantieel en 16,5 in enige mate.

 

De eerste coronagolf duwde voetbalclub DSE in Etten-Leur zowat kopje onder, terwijl TC Etten juist extra wind in de zeilen kreeg. ,,Wij zagen onze barinkomsten ook fors dalen, maar daar staat een flinke groei van het aantal leden tegenover”, zegt voorzitter Kees Konings van tennisvereniging TC Etten. Zijn ledental steeg van rond de 650 naar ongeveer 800. Vooral jongeren meldden zich aan.

 

Verenigingen ondernemen verwoede pogingen om de leden aan zich gebonden te houden. ,,Dat je ergens langdurig lid bent, is de kracht van een vereniging. Een club moet het hebben van trouwe leden, want de contributie is de belangrijkste inkomstenbron. Dus die leden moet je koesteren en daarom worden er ook alternatieve activiteiten bedacht", aldus Van Kalmthout. ,,Tijdens de eerste lockdown vlogen de yogamatjes over de toonbank. Maar er zijn genoeg mensen die niet kunnen wachten om weer naar hun 'cluppie' te gaan en echt niet zo makkelijk van sport veranderen of stoppen." Bron AD.nl