SPELERS: VANAF 2022 ALLEEN ONKOSTEN- EN VRIJWILLIGERSVERGOEDING IN HET AMATEURVOETBAL

De bondsvergadering van de KNVB geeft gesteld dat alleen onkosten of vrijwilligersvergoedingen zijn toegestaan voor spelers in het amateurvoetbal. Dat gaat in vanaf het seizoen 2022-2023. Andere vergoedingen dan deze bovenstaande die niet vallen onder de vrijwillligersregeling zijn niet goedgekeurd.

 

Binnen het amateurvoetbal is al langer discussie over het betalen van spelers en onder welke voorwaarden dat wel en niet zou moeten worden toegestaan.

 

Contractspelers

Onder de nieuwe regelgeving mogen verenigingen nog steeds spelerscontracten afsluiten die zijn geregistreerd bij de KNVB. Daarmee zijn deze spelers contractspelers zoals vastgelegd in de reglementen van de bond. 

 

Betalen door derden verboden

 

De nieuwe regelgeving verbiedt echter verenigingen om spelers voor deelname aan wedstrijden en trainingen te betalen via derden, zoals sponsors of aan een vereniging gelieerde stichting. Zo blijven alleen amateurspelers over die géén vergoeding ontvangen, behalve een daadwerkelijke onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding volgens de vrijwilligersregeling.

Bron KNVB