ISO initiatief tot normalisatie E-sports en online gaming industrie

Competitief online gaming is de afgelopen decennia gegroeid van niche hobby tot miljarden-industrie van globale omvang. Deze groei gaat gepaard met uitdagingen op het gebied van onder andere E-sports cultuur, toernooien, diversiteit en speler identificatie. NEN onderzoekt of Nederlandse belanghebbenden interesse hebben in normalisatie op het gebied van online gaming en E-sports, of zij zich willen aansluiten bij ontwikkeling van normatieve documenten.

 

Verschillende normalisatie-instituten hebben het initiatief genomen om te bepalen of internationale normalisatie kan helpen in het professionaliseren van deze sector. Op ISO niveau spelen momenteel twee verschillende verkenningen voor E-sports en online gaming.

 

E-sports

ISO heeft op 17 mei jl. een White Paper over ‘E-sports’ gepubliceerd. Dit document is door het Duits normalisatie-instituut DIN opgesteld. Het geeft een overzicht van de uitdagingen die de E-sports industrie kent en moet op internationaal niveau een discussie starten over welke mogelijke manieren normalisatie kan bijdragen aan oplossingen. Aansluitend heeft DIN het initiatief genomen om de scope van de technische commissie (ISO/TC 83) te verbreden, zodat deze ook E-sports/virtueel sporten omvat. Zo zouden E-sports normen binnen ISO/TC 83 ontwikkeld kunnen worden. Een definitief besluit over de uitbreiding van de scope wordt in juni 2021 genomen.

 

Online gaming

Op 8 juli a.s. is een stemming op het voorstel van het Chinees normalisatie instituut (SAC) voor ‘Online Game Term’. Dit voorstel betreft de ontwikkeling van termen en definities die gebruikt kunnen worden bij onder andere onderzoek en ontwikkeling, exploitatie, beheer, copyright en productie van online spellen en E-sports, en verkoop van afgeleide producten. Dit voorstel heeft betrekking op terminologie die in de gehele video en online gaming industrie gebruikt kan worden. 

 

Peiling interesse

Nederlandse belanghebbenden Het is belangrijk om vast te stellen of de markt behoefte heeft aan internationale normen voor E-sports en online gaming en als dat het geval is, wat voor soort normen. Belanghebbenden in de markt zijn bijvoorbeeld E-sports en online gaming spelers, uitgevers en ontwikkelaars, toernooi organisatoren, E-sports teams (amateur en professioneel), sponsoren en broadcasters. NEN verneemt van Nederlandse belanghebbenden of zij interesse hierin hebben. Bij interesse graag een e-mail sturen naar afc@nen.nl.