Voetballer Tyrell Malacia ambassadeur Week van Lezen en Schrijven

Tyrell Malacia is dit jaar de speciale ambassadeur voor de Week van Lezen en Schrijven. De 22-jarige talentvolle verdediger van Feyenoord, sinds kort ook bij de selectie voor het Nederlands Elftal, wordt daarmee het gezicht van deze jaarlijkse themaweek. Van maandag 6 tot en met zondag 12 september vinden er door het hele land activiteiten plaats om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Stichting Lezen en Schrijven, die de themaweek organiseert, wil met Malacia vooral inspelen op het groeiende probleem van laaggeletterdheid onder jongeren.

 

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven:

 

“Tyrell zijn enthousiasme voor alles wat met lezen te maken heeft, is aanstekelijk. We vinden het fantastisch dat Tyrell ons wil helpen met onze missie: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Het is een probleem dat helaas ook steeds groter wordt onder jongeren. Maar liefst 1 op de 4 15-jarigen heeft een taalachterstand. Lezen, gewoon leeskilometers maken, is ontzettend belangrijk. Tyrell helpt op deze manier om jongeren bij dit onderwerp te betrekken.”

 

Tyrell Malacia:

 

“Ik vind het mooi dat ik door middel van mijn ambassadeurschap voor de Week van Lezen en Schrijven kan helpen om aandacht te vragen voor dit maatschappelijk probleem. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat iemand die misschien al zijn hele leven met laaggeletterdheid worstelt, zich veilig voelt om er hulp bij te vragen. Hoe meer aandacht er voor laaggeletterdheid komt, hoe makkelijker dat voor mensen misschien wordt.”

 

Week van Lezen en Schrijven

 

Stichting Lezen en Schrijven organiseert – samen met partners als gemeenten, bibliotheken en vrijwilligersorganisaties - voor de zeventiende keer de Week van Lezen en Schrijven. De stichting roept ook dit jaar het Nederlandse publiek, taalnetwerken en bedrijven op met activiteiten aandacht te vragen voor het leren van basisvaardigheden. Zodat we met elkaar het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Iedereen kan op weekvanlezenenschrijven.nl informatie vinden over de themaweek. Stijging Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak uit schaamte dat ze moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Het aantal laaggeletterden stijgt elk jaar. Dat komt onder meer door de vergrijzing en migratie. Daarnaast neemt het aantal jongeren dat met een taalachterstand school verlaat steeds meer toe. Uit internationaal onderzoek PISA 2018 blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen in Nederland onvoldoende kan lezen en schrijven om mee te kunnen komen in de maatschappij. Daarmee lopen zij een steeds groter risico om laaggeletterd te worden. Ook daalt bij jongeren het enthousiasme om te lezen. Stichting Lezen en Schrijven maakt zich zorgen over de stijging van het aantal jongeren met een leesachterstand. De samenleving wordt namelijk sterker als iedereen kan lezen en schrijven.