De Provincie wil meer jeugd­trai­ners voor amateursportin Lim­burg 2021-2022

Doelstelling van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan de sportparticipatie van de jeugd door te investeren in meer en beter opgeleide jeugdtrainers. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen leuker, maar ook gezonder. Amateursportorganisaties uit Limburg, zoals verenigingen en stichtingen.

 

Meer jeugdtrainers voor de amateursport in Limburg..Het doel van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan het opleiden van jeugdtrainers in Limburg ten behoeve van de amateursport. Goed opgeleide jeugdtrainers maken sport voor jongeren niet alleen verantwoorder, maar ook leuker, waardoor de sportparticipatie van de jeugd wordt gestimuleerd en uiteindelijk de gezondheid verbetert.

BRON PARKSTADACTUEEL