Motie om sportsector essentieel te maken is officieel aangenomen

Mede dankzij een gezamenlijke inzet heeft de Tweede Kamer deze week een motie aangenomen waarin beschreven staat dat sporten als essentieel moet worden gezien. Een grote eerste stap in de goede richting. KNHS is op dit moment druk bezig om te inventariseren wat de volgende stappen zijn in dit proces.

 

De motie is met grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en roept het kabinet op ‘om te onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen zo spoedig mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de lijst van essentiële sectoren’. Met het indienen van de motie onderschrijven Kamerleden dat bewegen bijdraagt aan meerdere waarden, waaronder de fysieke waarde, en dat toekomstig beleid juist gericht zou moeten zijn op gezondheid en het voorkomen van ziek zijn. Het is duidelijk dat essentiële sectoren als de zorg en onderwijs een andere positie innemen in de maatregelen gedurende deze corona-crisis en niet of pas heel laat gesloten worden. Lees verder op Equnews.nl